Off-grid wonen

Off- grid is een manier van leven waar je bewust voor kiest. We hadden de mogelijkheid om op de nutsvoorzieningen te worden aangesloten toen we in ons tiny house zijn gaan wonen.

We hebben er voor gekozen dit niet te doen, maar om zoveel mogelijk off grid te gaan wonen. Het was een vereiste van de gemeente Hengelo dat we op het riool zijn aangesloten, maar voor de warmte, het water en de elektriciteit zijn we off grid.